Εξυπηρέτηση Πελατών

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ανάλογα με το αίτημά ή το ερώτημά σας, μπορείτε απευθύνεστε στα παρακάτω τμήματα και υπαλλήλους της ΔΕΥΑΘ

ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΘ ΦΗΡΑ

Τηλ. 22860-25393 εσωτερικό 123, Μηνδρινού Άρτεμις ή εσωτερικό 120, Νομικού Γεωργία

FAX: 22860-25898

Υποκατάστημα Οίας, κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Τηλ. 22860-71961, Συρίγου Μαρουλία, FAX: 22860-72342

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΘ ΦΗΡΑ

Τηλ. 22860-25393 εσωτερικό 123, Μηνδρινού Άρτεμις, FAX: 22860-25898

Υποκατάστημα Οίας, κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Τηλ. 22860-71961, Συρίγου Μαρουλία, FAX: 22860-72342

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΘ ΦΗΡΑ

Τηλ. 22860-25393 εσωτερικό 118, Συρίγου Γεωργία, FAX: 22860-25898

Υποκατάστημα Οίας, κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Τηλ. 22860-71961, Συρίγου Μαρουλία, FAX: 22860-72342

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ εκτός ΟΙΑΣ

Τηλ. 22860-25393 εσωτερικό 120, Νομικού Γεωργία, FAX: 22860-25898

Εκτός ωραρίου λειτουργίας, μετά τις 15.00  τηλ. 2286028166.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΑΣ

Τηλ. 22860-71961,  22860-71095, 6980319094  Αυλωνίτης Σταμάτιος τηλ. 6980314901 Συρίγος Στυλιανός τηλ. 6979339901

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ εκτός ΟΙΑΣ

Τηλ. 22860-32897, Φένια Καραμολέγκου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΑΣ

Τηλ. 22860-71961,  22860-71095, 6980319094  Αυλωνίτης Σταμάτιος,