Κοινωνική Πολιτική

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και βάσει του Ν 1069/80 τα έσοδα της είναι ανταποδοτικά.Ο νομοθέτης έχει καθορίσει την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά αφ’ενός μεν την εξασφάλιση αρκετού και υγιεινού νερού στους Δημότες, αφ’ετέρου δε στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες και εκτελώντας πλήθος έργων και βελτιώνοντας τις υποδομές της, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ασκεί συγχρόνως και κοινωνική πολιτική εφαρμόζοντας τις εξής δράσεις:

1. Διατήρηση σταθερής τιμολογιακής πολιτικής επί σειρά ετών.

2. Διανομή δωρεάν 10 κ.μ. νερού στους κατοίκους της Οίας ( Λόγω της δωρεάν παραχώρησης των 2 μονάδων αφαλάτωσης από τον κ. Αρ. Αλαφούζο και σχετικής επιθυμίας του)

3. Δωρεάν παροχή νερού σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν την κατανάλωση νερού.

4. Ειδικές ρυθμίσεις πληρωμής σε δόσεις για όσους αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εξόφληση των λογαριασμών τους.